Önüm merkezi

YIDE Iň köp satylýan Duş däl Duşuşyk Goşmaça Uzyn Howpsuzlyk Wannasy Mat Slip

Gysga düşündiriş:

Nusga: Gönüburçluk;Ary şekili
Ölçegi: 67x37 sm
Agramy: 490g
Reňk: Islendik reňk
Emiş kuboklary: 98
Materiallar: 100% PVC;TPE;TPR
Şahadatnama: CPST / SGS / Phthalates synagy
Ulany: OEM / ODM
Gurşun wagty: Goýum töleginden 25 - 35 gün soň
Töleg şertleri: Western Union, T / T.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Esasy jikme-jiklikler  
Tehnika: Maşyn ýasaldy
Nusga: Gaty
Dizaýn stili: Döwrebap
Material: PVC / Winil
Aýratynlyk: Durnukly, ätiýaçly
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
Marka ady: YIDE
Model belgisi: BM6737-02
Ulanylyşy: Vanna / hammam / duş wannasy
Şahadatnama: ISO9001 / CA65 / 8445
Reňkler: Islendik reňk
Ölçegi: 80 * 39 sm
Agramy: 690g
Gaplamak: Custöriteleşdirilen paket
Açar söz: Ekologiýa taýdan arassa hammam
Üstünligi: Daşky gurşaw üçin arassa
Funksiýa: Vanna howpsuzlygy Mat
Arza: Wannada süýşmäge garşy duş

Esasy aýratynlyklary

Süýşmeýän ýer:Düşek, ajaýyp çekiş üpjün edýän we tötänleýin süýşmek we duşda ýa-da hammamda ýykylmak mümkinçiligini azaldýan ýörite süýşmeýän dokumasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Goşmaça uzyn dizaýn:YIDE hammam düşegi has giň meýdany gurşap almak üçin uzaldylyp, giň gurşawy üpjün edýär we iň ýokary howpsuzlyk derejesini üpjün edýär.

Ajaýyp tutma:Düşegiň ygtybarly tutawajy, howpsuz ýerde durmagyny üpjün edýär, islenilmeýän hereketiň ýa-da ulanylyşyň üýtgemeginiň öňüni alýar.

Gurmak aňsat:Güýçli sorujy käseleriniň kömegi bilen düşek, duş ýa-da çüýşe poluna aňsatlyk bilen ýapyşýar, gurnamany çalt we kynçylyksyz edýär.

Saklamak aňsat:YIDE hammam düşegini arassalamak şemaldyr;täze we arassa görünmegi üçin diňe mata bilen ýuwuň ýa-da süpüriň.

Peýda

Howpsuzlygy ýokarlandyrmak:YIDE hammam düşeginiň süýşmezligi we ajaýyp tutulmagy, ähli ýaşdaky ulanyjylar üçin rahatlyk üpjün edip, hammamda heläkçilik howpuny ep-esli azaldar.

Köpugurly ulanyşlar:Bu düşegiň uzyn dizaýny, ygtybarly aýak we goşmaça amatlylygy üpjün edip, köp duşlara we küýzelere ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Arassaçylyk we çydamlylyk:YIDE matalar önümiň arassa we uzak dowamly bolmagyny üpjün edip, çyglylyga çydamly ýokary hilli materiallardan ýasalýar.

Ajaýyp we amaly:Dürli reňklerde we dizaýnlarda bar bolan YIDE hammam düşekleri diňe bir howpsuzlygy ýokarlandyrman, eýsem hammamyň bezegine stil täsirini hem goşýar.

Hemmeler üçin amatly:YIDE hammam düşekleri öýde we täjirçilik taýdan ulanmak üçin amatly bolup, myhmanhanalarda, sport zallarynda, spalarda we hammamyň howpsuzlygy möhüm bolan beýleki ýerlerde iň oňat saýlama bolýar.

Netijede

YIDE-iň iň köp satylan goşmaça uzyn süýşmekDuş çüýşesi Mat, hammamyňyzda ýokary howpsuzlygy we rahatlygy üpjün edýär.Süýşmeýän ýer, uzyn dizaýn, ajaýyp tutma we aňsat tehniki hyzmat etmek bilen, bu düşek size rahatlyk berýär we suwa düşmek tejribäňizi güýçlendirýär.Her gezek howpsuz we lezzetli duş ýa-da hammam üpjün etmek üçin YIDE hammam düşegine maýa goýuň.


  • Öňki:
  • Indiki: