Önüm merkezi

YIDE hammam winil süýümsiz mat, skidlere garşy howpsuzlyk ekologiýa taýdan arassa hammam mat PVC duş duş matasy süýşmek

Gysga düşündiriş:

Nusga: Gönüburçluk
Ölçegi: 68 * 36.5 sm
Agramy: 360g
Reňk: Islendik reňk
Emiş kuboklary: 76
Materiallar: 100% PVC;TPE;TPR
Şahadatnama: CPST / SGS / Phthalates synagy
Ulany: OEM / ODM
Gurşun wagty: Goýum töleginden 25 - 35 gün soň
Töleg şertleri: Western Union, T / T.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Esasy jikme-jiklikler  
Tehnika: Maşyn ýasaldy
Nusga: Gaty
Dizaýn stili: Döwrebap
Material: PVC / Winil
Aýratynlyk: Durnukly, ätiýaçly, çişmä garşy we bakteriýalara garşy
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
Marka ady: YIDE
Model belgisi: BM6837-01
Ulanylyşy: Vanna / hammam / duş wannasy
Şahadatnama: ISO9001 / CA65 / 8445
Reňkler: islendik reňk
Ölçegi: 68 * 36.5 sm
Agramy: 360g
Gaplamak: Custöriteleşdirilen paket
Açar söz: Siňdiriş käsesi bilen ekologiýa taýdan arassa hammam
Üstünligi: Süýşmäge garşy.Suw geçirmeýän

Esasy aýratynlyklary

Süýüm däl dizaýn:YIDE Mats ýörite süýşmedik ýer bilen bezelip, tötänleýin süýşmegiň we duşda ýa-da hammamda ýykylmagynyň öňüni almak üçin ajaýyp çekiş üpjün edýär.

Ekologiýa taýdan arassa material:PVC-den ýasalan bu hammam diňe bir siziň we maşgalaňyz üçin däl, eýsem ekologiýa taýdan arassa, hammam giňişligiňiz üçin durnukly saýlawy üpjün edýär.

Süýşmäge garşy ýerine ýetiriş:YIDE matalar çygly ýa-da sabynly şertlerde-de howpsuz we durnukly aýak üpjün etmek üçin kynçylyksyz suwa düşmek tejribesini üpjün etmek üçin ösen süýşmäge garşy tehnologiýa bilen döredildi.

Easyönekeý hyzmat:Bu hammamy arassalamak gaty kyn.Arassa we täze bolmagy üçin diňe ýuwuň ýa-da süpüriň, arassa bolmak üçin wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaň.

Peýda

Giňeldilen howpsuzlyk:YIDE hammam düşekleri süýşmeýän we süýşmäge garşy häsiýetlere eýe bolup, heläkçilik töwekgelçiligini ep-esli azaldýar, çagalary bolan maşgalalar, garrylar ýa-da suwa düşmegiň howpsuzlygyna ähmiýet berýän maşgalalar üçin ideal bolýar.

Daşky gurşawa jogapkär:Ekologiýa taýdan arassa PVC materialdan ýasalan bu düşek, durnuklylygy ýokarlandyrýar we täsirli we işleýän hammam esbaplary bolmak bilen bir hatarda ýaşyl durmuş ýörelgesine goşant goşýar.

Köpugurly we amaly:Dürli ululykdaky duşlarda we hammamlarda ulanmak üçin amatly, YIDE matalar islendik hammam bezegine bökdençsiz garylýar, islendik hammam üçin ajaýyp, ýöne amatly warianty üpjün edýär.

Çydamly we uzak dowamly:YIDE hammam pollary berk we çydamly, ýyrtylmaga çydamly, uzak wagtlap ygtybarly we ygtybarly ýerleşdirilmegini üpjün edýär.

Netijede

YIDE hammam winil süýümlere garşy matalargündelik hammamyň howpsuzlygyny we rahatlygyny üpjün etmek üçin ygtybarly saýlawdyr.Süýşmä garşy dizaýn, ekologiýa taýdan arassa materiallar, süýşmäge garşy öndürijilik, aňsat tehniki hyzmat, size aladasyz we ýakymly suwa düşmek tejribesini bermäge mümkinçilik berýär.Şu gün YIDE hammam matasyny satyn alyň we hammamyňyzy howpsuz, garşy alýan ýere öwüriň.


  • Öňki:
  • Indiki: