Önüm merkezi

YIDE zawody göni çydamly gyzgyn satuw hammam matasy Güýçli emiş kuboklary bilen özboluşly reňkli hammam pvc

Gysga düşündiriş:

Nusga: Gönüburçluk
Ölçegi: 68 * 37 sm
Agramy: 615g
Reňk: Islendik reňk
Emiş kuboklary: 110
Materiallar: 100% PVC;TPE;TPR
Şahadatnama: CPST / SGS / Phthalates synagy
Ulany: OEM / ODM
Gurşun wagty: Goýum töleginden 25 - 35 gün soň
Töleg şertleri: Western Union, T / T.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Esasy jikme-jiklikler  
Tehnika: Maşyn ýasaldy
Dizaýn stili: KLASSIK
Material: PVC
Aýratynlyk: Durnukly, ätiýaçly
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
Marka ady: ODM / OEM
Model belgisi: BM6837-08
Stil: özleşdirilen
Şahadatnama: ISO9001
reňk: islendik reňk
ulanylyşy: hammamdan peýdalanmak
ululygy: 68 * 37 sm
agramy: 350g
Gaplamak: Garyn zolagy / Reňk sözbaşy / Custöriteleşdirilen
Açar söz: Pvc hammam
Logotip: Custöriteleşdirilen logo
Arza: Öý.Hotel.Bathroom.Sower otagy

Esasy aýratynlyklary

Çydamlylygy:YIDE hammam pollary, uzak dowamlylygy we könelişmegi üpjün etmek üçin ýokary hilli PVX materialdan ýasalýar.

Özbaşdaklaşdyrma:Bu hammam düşegi, hammamyň bezegine we şahsy islegleriňize laýyk gelýän ululygyny, görnüşini we dizaýnyny saýlamaga mümkinçilik berýän özboluşly görnüşleri hödürleýär.

Reňkli:YIDE hammam düşekleri dürli janly reňklerde bolýar, hammam giňişligine reňk we joşgun goşýar.

Güýçli emiş kubogy:Bu hammamda süýşmeýän mat, ygtybarly we süýşmeýän aýak üpjünçiligini üpjün edip, berk ýerinde saklaýan berk sorujy käse bilen gelýär.

Peýda

Ygtybarly we amatly:YIDE hammamda süýşmäge garşy düşek güýçli tutgaý we süýşmäge garşy ýerine ýetirijidir, bu has ygtybarly duş tejribesini üpjün edýär we süýşmek we ýykylmak howpuny azaldýar.

Custörite özüne çekiji:Tagamyňyza laýyk ululygyny, görnüşini we reňkini saýlap, bu hammam düşegi, hammamyň bezegine özüne çekiji we şahsylaşdyrylan goşundy bolar.

Easyönekeý hyzmat:Bu hammam düşegini aýyrmak we ýuwmak aňsat, arassalamak kynçylyksyz.Diňe suwuň aşagynda ýuwuň we güýçli sorujy käse bilen berkidiň.

Köpdürlüligi:YIDE hammam düşekleri islendik hammam gurşawy üçin amatlydyr we duşda, hammamda ýa-da süýşmeýän ýer talap edýän islendik ýerde ulanylyp bilner.

Netijede

YIDE zawody göni çydamly gyzgyn satuw hammamlaryhammamyňyzyň howpsuzlygyny we gözelligini ýokarlandyrýan çydamly, düzülip bilinýän we reňkli çözgütler bilen üpjün ediň.Güýçli sorujy käseleri, dürli öwüşginli reňkleri we düzülip bilinýän görnüşleri öz içine alýan bu hammam, süýşmezligi we göze ýakymly ýuwunmak tejribesini üpjün edýär.Şu gün YIDE hammam matasyny satyn alyň we hammamyňyzy stil we howpsuzlyk taýdan täzeläň.


  • Öňki:
  • Indiki: