Önüm merkezi

YIDE qualityokary hilli hammam pişikleri PVC çalt guradyjy gulplama

Gysga düşündiriş:

Nusga: Kwadrat
Ölçegi: 30 * 30 sm
Agramy: 150g
Reňk: Islendik reňk
Materiallar: 100% PVC;TPE;TPR
Şahadatnama: CPST / SGS / Phthalates synagy
Ulany: OEM / ODM
Gurşun wagty: Goýum töleginden 25 - 35 gün soň
Töleg şertleri: Western Union, T / T.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Gysgaça syn  
Esasy jikme-jiklikler  
Tehnika: Maşyn ýasaldy
Nusga: Gaty
Dizaýn stili: KLASSIK
Material: PVC / Winil
Aýratynlyk: Durnukly, ätiýaçly
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
Marka ady: YIDE
Model belgisi: BM3030-02
Ulanylyşy: Vanna / hammam / duş wannasy
Şahadatnama: ISO9001 / CA65 / 8445
Reňkler: Islendik reňk
Ölçegi: 30 * 30 sm
Agramy: 220g
Gaplamak: Custöriteleşdirilen paket
Açar söz: Ekologiýa taýdan arassa hammam
Üstünligi: Daşky gurşaw üçin arassa
Funksiýa: Vanna howpsuzlygy Mat
Arza: Wannada süýşmäge garşy duş

Esasy aýratynlyklary

GÖRNÜŞ DIZAYNI: YIDE hammam düşeklerinde aňsatlyk bilen özleşdirilip bilinýän we islendik hammam ululygyna ýa-da görnüşine yzygiderli sazlanyp bilinýän biri-birine bagly enigma dizaýny bar.

SORAG-GURMAK MATERIALY: Bu matalar ýokary hilli PVX-den ýasalýar, suwy çalt siňdirip bilýär we ulanylandan soň hammam polunyň gurak we arassa bolmagyny üpjün edip biler.

DÜZGÜN DURMUŞ: Düşek, ajaýyp çekiş üpjün edýän we süýşmek we ýykylmak howpuny azaldýan süýşmeýän ýer bilen enjamlaşdyrylandyr.

AASsat gurnamak we aýyrmak: Özara baglanyşyk dizaýny, aňsat arassalamak we tehniki hyzmat etmek üçin aňsat gurnamaga, aýyrmaga we ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

ÇYKYRMAK WE UZAKLYK: YIDE hammam polunyň düşegi ýokary çygly hammam şertlerinde çydamlylygyny we uzak ömrüni üpjün etmek üçin ýokary hilli PVX materialdan ýasalýar.

Peýda

GÖRNÜŞLI HOWPSUZLYK: ideide hajathana pollarynyň süýşmeýän ýüzleri, ähli hammam ulanyjylary üçin howpsuz gurşawy üpjün edip, heläkçilik töwekgelçiligini ep-esli azaldar.

HYZMATDAŞ FIT: Bir-birine bagly enigma bölekleri, dürli hammam ululyklaryna we şekillerine laýyk bolmagy üçin ajaýyp tertipde tertipleşdirilip bilner.

GURAMAK GURAMASY: Çalt guradylan PVX material guradyş işini çaltlaşdyrýar we arassaçylyk hajathana gurşawy üçin çyglylygyň döremeginiň öňüni alýar.

DÜZGÜN ETMEK: Düşegi arassalamak we saklamak aňsat, iň oňat görünmegi üçin az güýji talap edýär.

KÖP KÖP GÖRNÜŞ: YIDE hammam düşegi, hammam, duş, spa we sport zaly ýaly dürli şertlerde ulanylyp bilner, ulanyjylara howpsuz we amatly tejribe berýär.

Netijede

Vanna pollary üçin biri-birine bagly ýokary hilli Pvc hammam pollary üçin ygtybarly we täsirli çözgüt hödürleýär.Bu düşekler biri-birine bagly dizaýny, çalt guratýan material, süýşmeýän ýer we aňsat tehniki hyzmatyň kömegi bilen howpsuz, amatly we çydamlydyr.Aaşaýyş ýa-da täjirçilik gurşawy bolsun, “Yide” hammam düşekleri howpsuz, arassaçylyk, süýşmeýän hammam gurşawyny saklamak üçin ajaýyp saýlawdyr.


  • Öňki:
  • Indiki: